Overstroming wel of niet verzekerd?

Het recente noodweer bewijst weer dat ook de hoger gelegen delen van Nederland gevoelig zijn voor schade door extreme regenval. Met de beelden van Zuid-Limburg op het netvlies vragen veel mensen zich af of ze wel verzekerd zijn voor de schade van zo’n ramp. 

Overstroming in een straat
Nieuws
Datum: 19-07-2021

Schade als gevolg van overstroming valt bij de meeste opstal- en inboedelverzekeringen niet onder de dekking. Toch vergoeden veel verzekeraars de schade die is ontstaan door de extreme regenval in Limburg. Dat heeft branche-organisatie Verbond van Verzekeraars laten weten. 

Neerslagclausule 

Dit hangt samen met de zogenoemde neerslagclausule die in de verzekeringen is opgenomen. Op hoofdlijnen staat daarin dat directe schade door hevige regen wordt vergoed. Dat kan ook gelden voor indirecte schade, bijvoorbeeld als een sloot overstroomt en het water over de drempel komt. 

Wet schade bij rampen 

Overstromingen als gevolg van bijvoorbeeld het overstromen van grote rivieren of een dijkdoorbraak vallen vrijwel nooit onder de dekking van woonhuisverzekeringen. Voor deze situaties is er de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts). De overheid bepaalt dan of en hoeveel schade wordt vergoed. 

Rampenpot 

De wettelijke regeling biedt dus weinig zekerheid. Mede daarom pleiten verzekeraars al langer voor meer duidelijkheid, een nieuwe, eerlijke regeling én een ‘rampenpot’. Het bedrag uit die pot kan dan in geval van nood worden uitgekeerd. Niet alleen bij overstromingen, maar bijvoorbeeld ook bij problemen van de funderingen van huizen als gevolg van klimaatverandering. 

Schade aan auto’s 

Of schade door noodweer aan een auto wordt vergoed, hangt af van de dekking van de autoverzekering. Beperkt casco - en allriskverzekeringen vergoeden deze schade. Is de auto alleen WA-verzekerd, dan is schade door noodweer niet gedekt. 

Meer informatie 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u meer weten over de dekking van uw eigen schadeverzekeringen? Neem dan even contact met ons op. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.